Kontaktinformasjon

Vårt Team i Kristiansand

Jørn Ryen

Daglig leder

jorn@styringsgruppen.no
40639102

Cathrine Ljunggren

Regnskapsfører
cathrine@styringsgruppen.no
40634738

Kristin Mohsen

Regnskapsfører
kristin@styringsgruppen.no
40639365

Thom Gunnufsen

Regnskapsfører
thom@styringsgruppen.no
99452173

Einar Fåland

Regnskapsfører
einar@styringsgruppen.no
92843383

Hilde Håland

Regnskapsfører
hilde@styringsgruppen.no
99105332

Tone Christiansen

Regnskapsfører
tone@styringsgruppen.no
90130331

Maria F. Rasmussen

Lønnskonsulent
maria@styringsgruppen.no
90723512

Christoffer Bentsen

Regnskapsfører

cb@styringsgruppen.no
90563968

Elin Skaug

Regnskapsfører
elin@styringsgruppen.no
40639590

Laila Bonnevie

Regnskapsfører
laila@styringsgruppen.no
94146211

Valeria Roaldstveit

Regnskapsfører
valeria@styringsgruppen.no
97475118

Amar Markovic

Regnskapsfører
amar@styringsgruppen.no
40494383

Robin Hansson

Miljøingeniør
robin@styringsgruppen.no
97726477

Vårt Team i Søgne

Lena Benestad

Kontor Leder

lena@sogne-regnskap.no
38050666

Sofia Lindal

Regnskapsfører
sofia@sogne-regnskap.no
38050666

Heidi Nystøl

Regnskapsfører
heidi@sogne-regnskap.no
38050666

Bodil Løvbrekke

Regnskapsfører
bodil.lovbrekke@sogne-regnskap.no
38050666