REGNSKAPS TEAM


jørn a. ryen
daglig ledeR


CATHRINE LJUNGREN
CONTROLLER  REGNSKAPSFØRER


KRISTIN MOHSEN
CONTROLLER  REGNSKAPSFØRER


THOM GUNNUFSEN
CONTROLLER REGNSKAPSFØRER


TONE CHRISTIANSEN
CONTROLLER  REGNSKAPSFØRER


christoffer bentsen
REGNSKAPSFØRER


hilde håland
REGNSKAPSFØRER


einar fåland
REGNSKAPSFØRER


LAILA BONNEVIE
REGNSKAPSFØRER


AMAR MARKOVIC
REGNSKAPSMEDARBEIDER


maria f. rasmussen
lønnskonsulent


robin Hansson
miljø ingeniør

IT-TEAM


tommy rasmussen
daglig leder


per kristian bjerke
senior it-konsulent


nicolai jørgensen
it-konsulent


markus M. CHRISTENSEN
Junior IT-konsulent

EIENDOMS TEAM


harald hagvåg
daglig leder, TIDYCREW AS


tomas LITVINAS
DRIFTSLEDER,TIDYCREW AS