RÅDGIVER

Kompetanse

Våre konsulenter har unik erfaring fra næringslivet og vil aktivt arbeide for at din hverdag skal bli bedre. Vi har spesialisert oss innenfor regnskap, it-systemer, kommunikasjon og eiendomsforvaltning.

Vi vil gjerne sparre og spille ball slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for deg og ditt selskap. Vi brenner for lokalt næringsliv og vi tror at vi i felleskap kan løfte regionen til en ledende posisjon i landet. 

Prosjektregnskap

Våre konsulenter vil kunne bistå ved små og store prosjekter. Vi har effektive systemer for prosjektregnskap og våre rådgivere har lang erfaring fra næringslivet. 

Ingen kunder er like, men de fleste har til felles et ønske om å være effektive, slagkraftige og oppnå gode resultater. Vi bidrar til at dine investeringer gir avkastning og vi er gode sparringspartner når nye prosjekter skal planlegges. Vi vil gi råd, innspill og hjelp enten du driver i liten eller stor skala.

Outsourcing

Vi er der for deg hvis du ønsker en ekstern, profesjonell økonomiavdeling. Slik vil du lette arbeidsbyrden og frigjøre tid til bedriftens kjernevirksomhet. 

Du bestemmer selv hvor hvilke funksjoner du vil vi skal bistå med. Vi vil tilrettelegge for effektiv bilagsbehandling og digitale løsninger som sikrer at du har kontroll gjennom hele prosessen. Våre rådgivere har mange års erfaring fra næringslivet og vil kunne bistå uansett sektor eller handelsvirksomhet.

Digitalisering

Vi bruker moderne, sky-baserte systemer og programvare for å effektivisere prosessene rundt rapportering, regnskap og bokføring. 

Som kunde hos oss vil du alltid ha oversikt og kontroll. Du kan når som helst gå inn i våre systemer og så dine opplysninger slik at det blir enkelt å følge med. Vi har heldigitale løsninger for bilag og reiseregninger og alt kan gjøres fra dine egne enheter. 

Systemintegrasjon og systemstyring

Vi kan hjelpe med integrasjonsprosesser og har årelang erfaring med ulike systemer. Sammen med våre samarbeidspartnere finner vi de beste løsningene for deg og din bedrift. 

Vi er til for å bistå deg og din bedrift, uansett hvilke løsninger du velger å gå for. Vårt mål er å skape varige verdier for din virksomhet ved å ta i bruk gode systemer kombinert med dedikerte rådgivere som brenner for at du skal lykkes med ditt selskap. 

Budsjettering

Et godt budsjett er ensbetydende med god planlegging. Vi vil gjerne bistå slik at vi kan lage gjennomførbare planer som sikrer vekst og likviditet i din virksomhet. 

Vi har mange års erfaring med å sette opp ulike type budsjetter for våre kunder. Vi vet hvor viktig det er med god planlegging og en solid oversikt over inntekter og utgifter. Vårt mål er å være din foretrukne samarbeidsparter når du skal planlegge ditt nye prosjekt eller når du vil etablere et nytt selskap. Vi brenner for lokalt næringsliv og regionens gründere, og vi gjør alltid vårt beste for å skape nye suksesshistorier. 

Selskapsetablering

Vi hjelper deg med selskapsetablering og hvilken organisasjonsform du bør velge. Vi sørger for nødvendig dokumentasjon og registrering i Brønnøysundregisteret. 

Våre rådgivere vil gjerne bistå med etablering av nye selskaper. Det er en fordel at vi kommer inn tidlig i prosessen slik at vi kan gi råd og sørge for en effektiv selskapsstruktur som passer deg og din bedrift. Selskapsform har stor betydning med tanke på risiko og ansvar, rettigheter og plikter. 

Regnskapsanalyse

Vi er ledende på regnskapsanalyse og måling av virksomhetens økonomiske tilstand og forventet utvikling basert på regnskapsdata. 

Ved hjelp av gode regnskapsanalyse vil vi kunne si noe om bedriftens lønnsomhet og muligheter for fremtidig overskudd. Vi analyserer nøkkeltall som vurderes ut fra bransjetall, normer og utvikling over tid. Vårt mål er å gi deg de opplysningene du trenger for å kunne styre din bedrift mot nye muligheter. Vi vil skape forutsigbarhet og økonomisk kontroll for deg og dine ansatte.

NOEN AV VÅRE VIKTIGSTE SYSTEMER

Vi har erfaring fra de fleste it og regnskapssystemer. Kom med din utfordring så skal vi skape en sømløs løsning for deg og ditt firma.