JØRN RYEN, CEO

Regnskapsutvikling i Styringsgruppen

«Vi er stadig i utvikling og vi har et sterkt fokus på digitalisering av regnskapsføringsprosessen. Dette gjør vi for å sikre mest mulig kontroll for kunden, forbedre brukeropplevelsen og redusere kostnadene.»

Bokføring

Hos oss får du tilgang til dyktige rådgivere og regnskapsmedarbeidere som leverer på hele spekteret av regnskapstjenester. 

Uansett hva du har behov for vil våre rådgivere kunne bistå med alt fra løpende bokføring til regnskap og økonomisk rådgivning. Vi bruker moderne systemer som lar deg følge med slik at du alltid har kontroll over utgifter, skatt og avgifter. 

Avstemming

Våre dedikerte medarbeidere kan utføre avstemming for din bedrift slik at du har bedre oversikt over økonomien i ditt selskap. 

For å sikre god økonomisk kontroll er det viktig med jevnlige avstemminger for å se at opplysningene i regnskapet er korrekte. Våre medarbeidere bistår med råd og moderne systemer uansett om det er snakk om bankavstemming, lønnsavstemming, restkontoavstemming eller MVA-avstemming.

Fakturering

Vi kan fakturere for deg slik at du kan fokusere på drift og lønnsomhet. Sammen finner vi de beste rutinene for din bedrift. For å sikre en god og forutsigbar drift er det viktig med gode rutiner på fakturering. Vi vil gjerne bistå og kan få på plass de beste faktureringsløsningene for din bedrift. Dette vil føre til forbedret likviditet og effektivisering av din virksomhet.

Rapportering

Gode rapporter vil bidra til effektivisering og bedre ledelse. Vi sørger for at du er oppdatert og har kontroll over din bedrift. Våre rådgivere vil bidra til at du får på plass solide økonomifunksjoner og sterke rapporteringsprosesser. Dette vil føre til større kontroll og en mer effektiv virksomhet. Vi tilpasser oss etter dine behov. Målet er alltid at vi skal frigjøre kapasitet og tilføre varige verdier til din bedrift.

Budsjett

Våre økonomisystemer er verdifulle verktøy som er utviklet for å hjelpe din bedrift til bedre budsjetteringsprosesser og økt forutsigbarhet. Vi har tro på at gode budsjetter fører til bedre økonomistyring. Dette gjør vi i samråd med deg slik at vi kan legge bedre planer og stake ut rett kurs for selskapet ditt. Vi kan supplere med rullende prognoser og tilpassede planprosesser.

Skatt og MVA

Når du velger oss som din regnskapsfører kan du være sikker på at pålagte frister, registreringer og avstemminger blir fulgt. Vi administrerer fakturering, avstemming, rapportering og innbetaling av mva for din bedrift. Dersom selskapet ditt ikke har fast driftssted i Norge er vi behjelpelig slik at du kan være trygg på at regnskapet og regnskapsføringen er i orden og i henhold til gjeldende forskrifter.

Årsregnskap og ligningspapirer

Vi tar jobben med årsregnskap og ligningspapirer for din bedrift og sørger for at informasjonen blir oversendt Skatteetaten og Brønnøysundregisteret. Våre medarbeidere har årelang erfaring fra små og store bedrifter. Årsregnskap, ligningspapirer og skatt er noen av våre hovedoppgaver. Årsregnskapet utarbeides i henhold til Regnskapsloven og leveres til myndighetene via Altinn.

Lønnskjøring

Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med lønnsutbetaling, lønnsberegning og utsendelse av lønnsslipper. Vi kan ta hele eller deler av jobben. Våre konsulenter er spesialister på lønn og HR-tjenester og vi holder oss oppdaterte på gjeldende lover og regler. Uansett om du vil at vi skal gjøre hele eller deler av jobben, kan du være sikker på at vi gjør vårt beste for å ivareta dine ansatte og ditt firma.

Reise og utlegg

Vi har topp moderne systemer for reise- og utleggsrapportering. Vi vektlegger kontroll og skybaserte tjenester slik at du alltid har oversikt. Forutsigbarhet og kontroll over utgiftene bidrar til bedre drift. For oss er dette gode nøkkelord når vi setter opp systemer for reise og utleggsrapportering, Våre rådgivere vil bidra til en mer kostnadseffektiv økonomifunksjon for din bedrift og være dine strategiske støttespillere.

Betaling for kunder

Våre regnskapskonsulenter kan bistå din bedrift med betaling og remittering, eller du kan ordne dette selv direkte i regnskapssystemet. 

Det viktigste for oss er at du blir fornøyd. Derfor kan vi tilpasse våre tjenester etter dine behov. Vi tilbyr heldigitale systemer som sørger for at du alltid kan følge med å ha kontroll over bedriftens betalinger.

Purring og inkasso

Vi tar oss av purring og inkassooppfølging hvis det blir nødvendig. Vi har solide systemer som bidrar til effektiv og kostnadsbesparende drift av disse funksjonene. Våre medarbeidere sørger for at din bedrift får gode purre- og inkassorutiner. Vi tilpasser oss dine behov og kan ta hele eller deler av jobben for deg. Det viktigste for oss er å skape en forutsigbar drift og få på plass gode systemer slik at ditt selskap kan fokusere på kjernevirksomheten.

Kontortjenester

Styringsgruppen regnskap kan ta hele eller deler av dine kontortjenester. Vi kan motta post og være bedriftens administrasjon og økonomiavdeling. 

Vårt mål er å støtte opp om og forbedre driften av din virksomhet slik at dere kan fokusere på hovedoppgavene. Vi tilpasser oss dine behov og vil være der for din bedrift som en ekstra ressurs når du trenger det.

Outsourcing

Outsourcing av regnskap og lønn vil bidra til en mer kostnadseffektiv drift og redusert risiko. Vi lager de beste løsningene for din virksomhet.

Vi har årelang erfaring med å hjelpe bedrifter i form av outsourcing av regnskaps- og lønnstjenester. Vi leverer komplette løsninger som er heldigitale og brukervennlige. Vårt mål er å redusere risiko, effektivisere drift og legge til rette for solid selskapsøkonomi.

NOEN AV VÅRE VIKTIGSTE SYSTEMER

Vi har erfaring fra de fleste it og regnskapssystemer. Kom med din utfordring så skal vi skape en sømløs løsning for deg og ditt firma.