Styringsgruppen Regnskap er

Miljøfyrtårnsertifisert

Styringsgruppen Regnskap AS er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn og ønsker å styrke innsatsen i arbeidet for å redusere negativ klima- og miljøpåvirkning.

Vi vil ha et sterkt fokus på miljøvennlige og bærekraftige produkter i vår portefølje, samt drive virksomheten fra et bærekraftperspektiv. Dette omfatter daglig drift, administrasjon og alle andre forretningsmessige prosesser i virksomheten.

Vi i Styringsgruppen jobber for et grønnere næringsliv og ønsker på så måte å være en foregangsbedrift for grønne arbeidsplasser i regnskapsbransjen.

Miljøpolicy

Styringsgruppen har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Vår miljøpolicy er at vår virksomhet skal ha minst mulig fotavtrykk med tanke på det ytre miljø, og ha en offensiv holdning til nye løsninger og metoder som kan forbedre sikkerheten for alle ansatte. Dette arbeidet skal være en kontinuerlig prosess i virksomheten og skal tangere alle beslutninger som tas i virksomheten. Dette gjelder på alle nivåer i bedriften.

Styringsgruppen har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Hvordan

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer

Energi

For å redusere energiforbruket har Styringsgruppen besluttet å bruke fjernvarme til oppvarmingsformål samt bytte ut alle vinduer i lokalene. Disse tiltakene har vært med på å gi virksomhetens energiattest topprangering.

Vi har også implementert styringssystemer som overvåker energiforbruket og som optimaliserer bruken av energi.

Transport og reisevirksomhet

Styringsgruppen vil redusere sin reiseaktivitet til et hensiktsmessig minimum, og vil aktivt søke å redusere ytterligere i årene fremover.

 Møtevirksomhet som krever transport over lange distanser foretas primært ved hjelp av videokonferanse.

Et grønt arbeidsmiljø

Alle ansatte i Styringsgruppen blir oppfordret til å ta del i virksomhetens miljø- og bærekraftsbarbeid. Vi har egne strategi og idemyldingsmøter hvor vi diskuterer innspill til vår årlige handlingsplan vedr. dette arbeidet.

Med et tydelig engasjement fra alle ansatte, får vi stadig inn nye innspill til forbedring og økt fokus på miljø og bærekraft.

De ansatte får egen opplæring om miljøstyring og våre miljøstyringsverktøy.